Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/340
Pagina verder
Handbook
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe reset je het signaal dat de banden spanning te laag is Gesteld op 2-12-2019 om 19:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn aanjager van de Peugeot 2008 doet het niet meer wat kan het zijn Gesteld op 15-11-2019 om 23:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er ontbreken letters in het toetsenbord van mijn navigatie hoe kan dit Gesteld op 29-9-2019 om 09:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Misschien komt dat omdat op het moment dat je een bestemming intypt de navigatie alleen die letters aanbiedt die tot een in de database van de navigatie bestaande plaats of straat leiden. M.a.w. Als je een straat intypt waarvan huisnummer 10 niet bestaat wordt dat nummer ook niet aangeboden. Geantwoord op 29-9-2019 om 10:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • achteruitrijlichten van peugeot 2008 werken niet meer, waar zitten de zekeringen? of wat kan de oorzaak zijn Gesteld op 15-7-2019 om 09:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe stel ik het spraak systeem van de navigatie van de peugeut 2008 in Gesteld op 19-4-2019 om 18:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • service lampje blijft branden hoe kan deze resetten Gesteld op 11-2-2019 om 16:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de km stand weer op nul zetten en zien wat het benzine verbruik is Gesteld op 10-2-2019 om 11:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De kilometerstand zet je op nul, met de knop onder aan de tellers, daar zitten twee knoppen voor dashbord verlichting + en - rechts daarvan zit de knop om de teller op nul te zetten, deze even vasthouden.
   mvg,
   William Geantwoord op 11-2-2019 om 12:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoeveel Gb mag de Usb stick zijn om audio af te spelen Gesteld op 4-1-2019 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kunnen reeds ingegeven adressen uit het navigatiesysteem verwijderd worden ? Gesteld op 29-4-2018 om 13:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik zoek de handleiding van de telefoonfunctie van de Peugeot 2008 (bouwjaar 2014) Gesteld op 15-1-2018 om 12:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Peugeot 2008 - 2015 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Peugeot 2008 - 2015 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 8,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info