• Ik heb een inverter 5002 tosai en krijg code E4 nochtans is er voldoende brandstof in en is de filter gereinigd.ik heb geen handleiding meer. Wie kan mij helpen aub?

    Gesteld op 11-3-2018 om 19:21 in forum Klimaatbeheersing Petroleum kachel Misbruik melden
    • meestal komt dit probleem naar voren als de tank is gevallen en deze beetje is ingedeukt,tankdop eraf en waterpas op vul opening van tank leggen en kijken of deze er scheef opstaat. Geantwoord op 17-3-2018 om 16:26

      Waardeer dit antwoord (21) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info