• Heb een Gracia KHF-105 petroleumkachel echter wilde ik weten hoeveel branduren je met een vol tankje Petrorijm doet ongeveer als deze op hoogste stand staand ( krijg deze niet meer op de laagste stand )

    Gesteld op 8-2-2018 om 20:40 in forum Klimaatbeheersing Petroleum kachel Misbruik melden
    • Heb ook een Gracia KHF-105.
      Krijg hem niet aan de praat.heb er nieuwe batterijen in gedaan maar hij springt niet aan als ik op fe knop druk gloeispiraal doet het wel. Moet ik die knop verdraaien in een bepaalde stand? Heb geen handleiding. Geantwoord op 10-9-2018 om 19:27

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info