• Ik heb een pelgrim model PK 6304 inbouw koelvries combi die na 20 jaar dienst de geest heeft gegeven. Nu wil ik bij ons in dorp een nieuwe kopen maar wordt moeilijk gedaan over maatvoeringen etc. Maar ik ben een oudere en eigenwijze dame, ik wil weer een Pelgrim! Kunt u mij misschien vertellen welke inbouwmodellen wel passen in de oude nis (er kon namelijk gewoon een Pelgrim in de keuken en mijn kastjes hebben gewoon een standaard maat) vrgr een oudere eigenwijze dame

    Gesteld op 19-7-2017 om 13:50 in forum Pelgrim Inbouw koelkast Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info