• Heb een glazen bakplaat en alles wat ik bak wordt aan de onderkant niet gaar.
  Blijft glazig,hoe kan ik dit oplossen.
  Niet op het rooster,dat gaat niet met appelflappen,krijg je ribbels.
  die tip had ik al gelezen.

  Gesteld op 19-8-2017 om 19:02 in forum Pelgrim mag 495 Misbruik melden
  • Wij bakken altijd op het rooster met bakpapier en dat gaat heel goed.
   Dat rooster ligt dan op de glasplaat en is dan op de laagste bakstand geplaatst.

   Groeten. Geantwoord op 20-8-2017 om 21:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info