• Ik ben op zoek naar de handleiding van mijn Parrot v5.08C.
  Wie heeft er een of kan mij zeggen hoe ik eraan kom.

  Gesteld op 10-1-2019 om 18:40 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden
  • Betreft het hier de Parrot CK 3000 of de CK3000 Evolution?
   Ofwel heeft jouw Parrot tussen de groene- en de rode- telefoonknop nog een draaiknop of niet?
   De handleiding voor de versie mét de draaiknop in het midden vind op deze pagina van dit forum:
   Klik op deze LINK

   Gr. Jan Geantwoord op 10-1-2019 om 18:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info