• Ik ben op zoek naar de handleiding van mijn Parrot v5.08C.
  Wie heeft er een of kan mij zeggen hoe ik eraan kom.

  Gesteld op 10-1-2019 om 18:40 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden
  • Betreft het hier de Parrot CK 3000 of de CK3000 Evolution?
   Ofwel heeft jouw Parrot tussen de groene- en de rode- telefoonknop nog een draaiknop of niet?
   De handleiding voor de versie mét de draaiknop in het midden vind op deze pagina van dit forum:
   Link

   Gr. Jan Geantwoord op 10-1-2019 om 18:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info