• Mijn parrot geeft ineens het bericht Iphone geen netwerk. Hoe kan ik dat verhelpen?

  Gesteld op 25-11-2018 om 17:26 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden
  • Om welk type Parrot gaat het?
   Welke software-versie staat er op de Parrot (Instellingen -> inlichtingen)?
   Je zou eens kunnen proberen om je iPhone opnieuw op te starten door tegelijk de aan/uit-knop en de ronde knop ingedrukt te houden, totdat het apple logo weer te zien is.
   Heb je al geprobeerd om je iPhone uit de Parrot te verwijderen, de Parrot-koppeling uit de iPhone te verwijderen en daarna opnieuw de koppeling uit te voeren?

   Gr. Jan Geantwoord op 25-11-2018 om 18:14

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info