• Mijn handsfree telefoon (Samsung Galaxy J3) werkt opeens niet meer met perrot ck3100. Wie weet oplossing?

  Gesteld op 30-9-2018 om 10:15 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden
  • Welke software-versie staat er op de Parrot (instellingen -> inlichtingen)?
   Hoelang heeft het al wel gewerkt?
   Is er iets met de auto gebeurd (garage-bezoek / accu vervangen) ?
   Kun je de Samsung eens helemaal opnieuw opstarten (zodat ook de bluetooth antenne even uit is), door bijv. de batterij te verwijderen (als dat kan)?

   Gr. Jan Geantwoord op 30-9-2018 om 10:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info