• Ben in bezit van een Parrot 3100.Deze zit geïnstalleerd in mijn auto en fungeert prima.
  Nu heb ik in mijn telefoon wat namen op alfabet gezet. Nu blijkt dat de namen niet in de Parrot veranderd zijn. Hoe los ik dit op, dat ook de namen in de Parrot op alfabet staan.

  Bij voorbaat dank. Gr. Kees

  Gesteld op 26-9-2015 om 20:57 in forum Parrot Bluetooth Misbruik melden
  • Je kunt de wijze van sorteren van de namen in de Parrot aanpassen. Dit werkt via het menu "Instellingen -> Weergave -> Sorteervolgorde". Je hebt dan de keuze tussen "voornaam, achter." en "Achternaam, voorn."

   Gr. Jan Geantwoord op 30-9-2016 om 17:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info