• Hoe stel ik de home cinema set in om het geluid van de TV via de boxen te kunnen weergeven en omgekeerd uiteraard. Merk van beide is Panasonic.

    Gesteld op 4-4-2016 om 11:43 in forum Panasonic TX-L32V10E Misbruik melden
    • Op een Tv is doorgaans een optische uitgang aanwezig. Deze kan worden gebruikt om een externe weergever zoals een receiver etc. aan te sluiten, mits deze is voorzien van een dergelijk ingang. In andere gevallen kan doorgaans gebruik worden gemaakt van de analoge uitgang van de Tv.

      Willem. Geantwoord op 4-4-2016 om 18:24

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info