• standby rode lampje wordt eerst groen en bij signaal weer rood

  Gesteld op 3-8-2015 om 20:00 in forum Panasonic TX-32LX70F Misbruik melden
  • ook dit probleem; ik vond online dat het probleem is dat vaker bij dit type voorkomt en dat opgelost kan worden door een nieuwe software (firmware) versie te installeren Benodigd daarvoor is een SD-kaart. Gebruik een kleine SD-kaart. Grote Sd-kaarten gebruiken een andere cell-technologie en kunnen naar mijn verwachting door dit oudere type TV niet gelezen worden.

   firmware: Klik op deze LINK
   hoe te installeren: (tp://ftp.panasonic.com/television/installation/tc-xxlx70_tc-xxlx700_v117_installation.pdf Geantwoord op 14-8-2015 om 13:32

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info