• Ik kan met mijn camera alleen maar foto's bekijken. Krijg dit er niet uit. Kan dus ook geen foto's maken. De geheugenkaart is oke. Ik heb dit getest door er een nieuwe geheugenkaart in te doen. Hoe los ik dit op?

    Gesteld op 4-2-2013 om 13:59 in forum Panasonic Lumix DMC-FZ28 Misbruik melden
    • Je hebt toch toevallig dat kleine knopje in de rechter bovenhoek (aan de achterkant, de kant van de display dus) niet per ongeluk verschoven? Om foto's te maken moet die schuiver omhoog op het rode vierkantje staan, en om foto's te bekijken naar beneden, op het groene pijltje. Geantwoord op 2-5-2014 om 02:30

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info