• Als er anonieme beller op staat en je neemt op dan in gesprek toon,kun je achterhalen wie er gebeld heeft

  Gesteld op 27-3-2019 om 14:23 in forum Panasonic KX-TG6821 Misbruik melden
  • Als u een externe oproep ontvangt, worden de
   gegevens van de beller weergegeven.
   De bellergegevens van de laatste 50 bellers
   worden in de lijst met bellers geregistreerd,
   gesorteerd van meest recent tot oudste.
   R Als het apparaat geen identificatiegegevens kan
   ontvangen, wordt het volgende weergegeven:
   – “Geen melding”: de beller heeft gebeld uit
   een plaats waar nummerherkenning niet
   beschikbaar is.
   – “Anon.beller”/
   “Anonieme beller”*1: De beller heeft
   ervoor gekozen om zijn gegevens niet te
   verzenden.
   *1 Zichtbaar tijdens het raadplegen van de lijst
   met bellers.
   R Als het apparaat is aangesloten op een
   huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de
   identificatiegegevens van de beller niet
   ontvangen. Neem contact op met de leverancier
   van de centrale.
   Geantwoord op 14-3-2020 om 15:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info