• ik wil een nummer invoeren met +31 maar ik krijg op de een of andere mannier het plusteken niet ?
    kunt u mij uitleggen waar en hoe ik het moet doen?

    Gesteld op 15-1-2016 om 12:05 in forum Panasonic KX-TG6821 Misbruik melden
    • Heb hetzelfde probleem met de kx tge510. Daar staat het plusteken bij de O knop waarmee je spatie invoert. Bij abc kan je een lijst van tekens openen waarin je kan scrollen door links of rechts op de O knop te duwen. Helaas lukt het mij niet bij cijferinvoer. Dan krijg ik hoofdletter P. Samen sterk ? Geantwoord op 21-8-2018 om 13:29

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info