Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
Skrócona instrukcja obsługi
Základní Návod k použití
Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)
HD videokamera s vysokým rozlišením
Model No.
HC-V180
Bardziej szczegółowe instrukcje przedstawiono w “Instrukcja obsługi
(format PDF)”. Instrukcję można ściągnąć ze strony www.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/V180/
Kliknij żądany język.
Podrobnější pokyny pro použití naleznete v “Návod k použití (ve
formátu PDF)”. Můžete si tento návod stáhnout z webových stránek.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/V180/
Klikněte na požadovaný jazyk.
SQT1133
until
2015/12/8
Przed przystąpieniem do eksploatacji
opisywanego produktu należy dokładnie
przeczytać niniejsze zalecenia i zachować
instrukcję obsługi do wglądu.
Před použitím tohoto produktu si pečlivě
přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro
pozdější použití.
HC-V180EP-SQT1133_pol.book 1 ページ 2015年10月20日 火曜日 午後6時42分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Hoe kan ik mijn Panasonic video camera HC-V180 als webcam ( voor bvb Skype ) gebruiken op mijn vaste PC onder windows 10 ?
    mvg
    Dany M
    Gesteld op 3-5-2020 om 16:32

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V180 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V180 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 2,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info