Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/26
Pagina verder
Kurz-Bedienungsanleitung
Temel Kullanım Talimatları
High Definition Camcorder
Yüksek Çözünürlüklü Video Kamera
Model No.
HC-V180
Detailliertere Bedienungsanweisungen finden Sie in der
“Bedienungsanleitung (PDF-Format)”. Um sie zu lesen, laden Sie diese
von der Website herunter.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/V180/
Klicken Sie auf die gewünschte Sprache.
Ayrıntılı kullanım talimatlarını “Kullanım Talimatları (PDF formatında)”
belgesinde bulabilirsiniz. Okumak için web sitesinden indirin.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/V180/
İstediğiniz dile tıklayın.
“Kullanım Talimatları (PDF formatında)” Türkçe dilinde mevcut değildir.
SQT1128
until
2015/12/8
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der
Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam
durch, und bewahren Sie dieses Handbuch
für spätere Bezugnahme griffbereit auf.
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları
dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere
bu kılavuzu saklayın.
HC-V180EG-SQT1128_ger.book 1 ページ 2015年10月20日 火曜日 午後6時16分
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Hoe kan ik mijn Panasonic video camera HC-V180 als webcam ( voor bvb Skype ) gebruiken op mijn vaste PC onder windows 10 ?
    mvg
    Dany M
    Gesteld op 3-5-2020 om 16:32

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic HC-V180 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic HC-V180 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info