Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/406
Pagina verder
DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81
Bedienungsanleitung
für erweiterte Funktionen
Digital-Kamera
Modell Nr.
DMC-TZ100/DMC-TZ101
DMC-TZ80/DMC-TZ81
SQW0551
M0216KZ0
Angezeigte Warn- und Fehlermeldungen 375
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts
aufmerksam durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere
Bezugnahme griffbereit auf.
Häufig gestellte Fragen Störungsbeseitigung 383
Finden benötigter Informationen 2
Inhaltsverzeichnis 5
Nach Funktionen gegliederter Inhalt 13
Menüliste 379
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik met een kabel foto's op mijn PC overzetten ?
  zou iemand mij dat zonder omhaal kunnen uitleggen.
  Met met DCM-TZ3 ging het gelijk maar die is helaas defect streepjes over het gehele beeld.
  Maar met de DMC-TZ80 lukt dat me niet.
  En is de A stand de goede stand om foto's te maken??

  Bij voorbaat dank voor de tip/informatie,
  Dirk de Groot Gesteld op 14-7-2020 om 14:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • In Menu onder de 'Sleutel' staat USB mode.
   Klick op het venster van je camera op 'USB mode' en dan op 'PC'.
   Daarna de camera met usb kabel aan je pc verbinden. Geantwoord op 14-7-2020 om 16:36

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Kun je deze camera gebruiken als webcam voor live streaming? Gesteld op 1-4-2020 om 00:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Lumix DMC-TZ80 wil niet meer opladen. Heb een nieuwe accu gekocht en desondanks blijft het lampje knipperen. Kan de camera niet meer gebruiken, heeft iemandeen goede tip? Gesteld op 2-2-2020 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Na een dag aan de stekker blijft het lampje knipperen, en is de accu niet opgeladen. Camera gaat niet ‘aan’. Handleiding geeft aan dat knipperen een storing betekent. dus als er nog andere bruikbare tips zijn?Geantwoord op 7-2-2020 om 22:35

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik mijn camera weer in de fabrieksstand zetten!!
  Gesteld op 11-12-2019 om 18:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn camera is plots defect gegaan terwijl mijn lens nog open stond en ik kan mijn camera niet meer aanzetten, opladen of de lens weer inzoemen. Hij staat gewoon vast en niets werkt nog. Gesteld op 11-11-2019 om 12:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Soms lukt het om de accu eruit halen.
   Even daarna plaats mede accu en in vele gevallen gaat het zich zelf resetten!
   Wel moet je daarna tijd, datum en je eigen instellingen weer opnieuw invoeren. Geantwoord op 11-11-2019 om 12:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik kan de fotot's niet overzetten naar de computer. Hij geeft alleen maar aan 'schakel de camera uit bij opladen' verder blijft hij dan gewoon in 'werk'stand Gesteld op 15-10-2019 om 12:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-TZ80 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-TZ80 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 11,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info