Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/406
Pagina verder
DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81
Operating Instructions
for advanced features
Digital Camera
Model No.
DMC-TZ100/DMC-TZ101
DMC-TZ80/DMC-TZ81
SQW0550
M0216KZ0
Message Display 375
Please read these instructions carefully before using this product,
and save this manual for future use.
Q&A Troubleshooting 383
Finding the information you need 2
Contents 5
Contents by Function 13
Menu list 379
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Op mijn toestel (tz80) kan ik de Nederlandse taal niet installeren. Is hier een update of zo voor te krijgen? Gesteld op 21-8-2019 om 21:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Helaas, de talen die daar staan zijn: Engels, Duits, Frans Spaans, Italiaans en 3 Chinees-achtige talen. Meer niet...Geantwoord op 21-8-2019 om 22:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • IK wil mijn foto's nu zichtbaar maken op de pc. Het is een Apple Computer. Kan ik dat snoerloos doen en hoe dan? Gesteld op 11-8-2019 om 21:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het is mogelijk om via WiFi de foto's re mailen naar je e-mailadres masr dat duurt erg lang, masr waarom draadloos voor een paar cent een kaartlezer voor de pc aanschaffen. Succes Geantwoord op 12-8-2019 om 07:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Heb per vergissing op de Spaanse taal gedrukt maar hoe kan ik nu overgaan naar Nederlands aub Gesteld op 7-8-2019 om 10:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb per vergissing op de Spaanse taal gedrukt aar hoe kan ik nu overgaan naar Nederlands aub Gesteld op 7-8-2019 om 09:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Weet iemand of er ook een beknopte handleiding ergens te vinden is. Mij lukt het niet om 'm te vinden.
  Bedankt al vast! Annelies Gesteld op 16-6-2019 om 17:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar en hoe kan ik een Nederlandse gebruiksaanwijzing downloaden a.u.b.
  guyvranken@skynet.be Gesteld op 4-6-2019 om 09:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • in deze "gebruikershandleiding.com" staat ook de nederlandse handleiding.
   De vraag komt mij vreemd over als je gebruikershandleiding.com kunt vinden dat deze vraag dan nog opkomt.
   gewoon naam en typenummer intypen en voila.Geantwoord op 4-6-2019 om 13:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic DMC-TZ80 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic DMC-TZ80 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 11,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info