691978

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
1
English
This guide will show you how to use the phone and its important functions. You
may also visit OPPO ocial website to get more information about the phone.
Greetings from OPPO Mobile
Warning
Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking
equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker,
electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent
the battery overheating which may lead to an explosion.
Back cover can’t be removed.
When charging, please place the device in an environment that has a normal
room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the
device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.
How to reboot the phone
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until
the OPPO boot animation is displayed to reboot the phone.
How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile
You can use OPPO Clone Phone quickly transfer photos, videos, music, contacts,
information, applications, etc to your new mobile phone.
1 The old Android phone scans the QR code below and installs "OPPO Clone
Phone"; the new phone directly opens the “OPPO Clone Phone".
For old iPhone, there is no need to scan codes. Please log in directly to your
iCloud account in“OPPO Clone Phone”on your new phone.
2 Follow the on-screen instructions to complete the data transfer. For more
information, visit www.coloros.com
The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved
chargers, data cables, or batteries that are not certied by the manufacturer
may result in electric shock, re, explosion, or other hazards.
Standard accessories
1 Phone, 1 Charger, 1 Earphone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide,
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case .
Screen Fingerprint
Power Key &
Screen Lock Key
Volume Key
Touch-screen
Ambient Light Sensor
Receiver
Front Camera
Menu Zone
Proximity Sensor
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Oppo-RX17-Neo

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik mijn ice code instellen op mijn Oppo rx17 neo?
  Ik kom niet verder dan -contacten en dan -mijn groepen!
  Vervolgens geen - ice contact bij nood- te vinden.
  Ook dus niet -klik op button om contact toe te voegen.
  Tot zover dan de handleiding voor Android.
  Ik probeer te installeren, omdat Buitenl.Zaken dat adviseert bij verblijf in buitenland. Bij voorbaat dank. Gesteld op 7-4-2020 om 07:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oppo RX17 Neo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oppo RX17 Neo in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Pools als bijlage per email.

De handleiding is 4.51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oppo RX17 Neo

Oppo RX17 Neo Gebruiksaanwijzing - English - 384 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info