691978

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/384
Pagina verder
Content
................................................................................................................................ 6
......................................................................................................................... 6
3. Get started....................................................................................................................................... 9
3.1. Quick look................................................................................................................................. 9
3.1.1. ColorOS 5.2 Features ................................................................................................... 9
3.1.2. Sleep/Wake button ..................................................................................................18
3.1.3. Menu, Home and Return buttons ...........................................................................19
3.1.4. Volume buttons ........................................................................................................23
3.1.5. Micro-USB port.........................................................................................................24
3.1.6. Headset jack .............................................................................................................24
3.1.7. SIM and SD cards......................................................................................................24
3.1.8. Accessories came with OPPO phone ......................................................................26
3.1.9. Charging the battery ................................................................................................28
3.1.10. Gesture & Motion ....................................................................................................28
3.1.11. Key combinations .....................................................................................................32
3.1.12. Status Icons...............................................................................................................34
3.2. Configuration Settings .................................................................................................36
3.2.1. Fingerprint, Face and Passcode ...............................................................................36
3.2.2. Set up other mail and calendar accounts ...............................................................48
3.2.3. Transfer data from the old phone to OPPO smartphone ......................................48
3.2.4. Date and Time ..........................................................................................................53
3.2.5. Language and Region ...............................................................................................54
3.2.6. Connect to the Internet ...........................................................................................56
4. What's new in ColorOS 5.2 ...........................................................................................................56
4.1. Smart Sidebar ...............................................................................................................56
4.2. Smart Scan ....................................................................................................................61
4.3. New Features of Smart Assistant ................................................................................68
4.4. Google Lens ..................................................................................................................75
4.5. ORoaming .....................................................................................................................80
4.6. Auto sync photos on OPPO Cloud ...............................................................................85
4.7. New Features of video .................................................................................................94
4.8. Smart Driving ................................................................................................................97
4.9. Game Space ................................................................................................................104
4.10. Customizing timer for Clock app ...............................................................................110
4.11. Scanning names to save on Contacts ........................................................................115
4.12. Save more battery with Smart Power Saver .............................................................121
4.13. Say hello to Talia, your TouchPal assistant................................................................126
5. Basics ...........................................................................................................................................130
5.1 Use apps......................................................................................................................130
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Oppo-RX17-Neo

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik mijn ice code instellen op mijn Oppo rx17 neo?
  Ik kom niet verder dan -contacten en dan -mijn groepen!
  Vervolgens geen - ice contact bij nood- te vinden.
  Ook dus niet -klik op button om contact toe te voegen.
  Tot zover dan de handleiding voor Android.
  Ik probeer te installeren, omdat Buitenl.Zaken dat adviseert bij verblijf in buitenland. Bij voorbaat dank. Gesteld op 7-4-2020 om 07:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oppo RX17 Neo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oppo RX17 Neo in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 17,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oppo RX17 Neo

Oppo RX17 Neo Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl, Polski - 25 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info