Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
Instruction manual page 1
Gebrauchsanweisung Seite 13
Gebruiksaanwijzing pagina 25
Mode d’emploi page 37
Manuale de instructone pagina 49
Manual de instrucciones pagina 61
Automatic
Blood Pressure Monitor
DIA
mmHg
SYS
mmHg
MX3 Plus
PULSE/min
MX3 Plus
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Alles werkt naar wens, krijg alleen halve cijfers op mijn display. Uitslag bloeddruk niet goed te lezen. Wat te doen? Gesteld op 15-11-2020 om 14:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een fout code op mijn omron mx3 plus de code is 081 het apparaat gaat ook niet meer aan Gesteld op 4-9-2020 om 10:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn omron meter meet mijn bloeddruk niet meer. Als resultaat van de meting geeft deze in de display EE . Wat is er aan de hand?
  Gesteld op 13-11-2018 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar of hoe kan ik een NEDERLANDS talige handeling vinden van een Omron mx3 plus bloeddrukmeter? Gesteld op 14-8-2018 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe of waar kan ik een NEDERLANDS talige handleiding vinden van de Omron mx3 plus Gesteld op 14-8-2018 om 17:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • WAt is. Nu bovendruk en onderdruk op de meter
  Gesteld op 18-7-2018 om 13:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds EE melding bij meten. Handleiding geeft geen duidelijk advies. Wat te doen? Gesteld op 6-2-2018 om 13:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na langere tijd wil ik mijn bloeddruk meten.Ik doe dit zoals eerder, toen werkte het goed. Nu krijg ik steeds een EE melding. In de gebruiksaanwijzing vind ik niet iets dat mij helpt. Druk verhogen? Hoe doe je dat? Gesteld op 6-2-2018 om 13:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Steeds krijg ik een ee-melding en geen resultaat meting.Wat moet ik doen? Gesteld op 30-7-2014 om 15:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waarom pompt de omron 2x achter elkaar op Gesteld op 8-12-2013 om 12:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • als je bloeddruk verhoogd is pompt hij een tweede keer om hoger te starten met meten. probeer 5 minuten stil te zitten voor eerste meting Geantwoord op 8-4-2014 om 12:54

   Waardeer dit antwoord (18)Misbruik melden
 • betreft:OMRON MX3 Plus.
  i.v.m. het verschil in meting bij de huisarts en bovengenoemde meter wil ondergetekende weten of zijn meter kan worden getest op de juiste uitslag.
  met vriendelijke groet,
  Gesteld op 28-11-2013 om 17:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De meter geeft EE aan wat is de oorzaak Gesteld op 15-6-2013 om 20:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De bloeddrukmeter geeft vaak de melding EE. (oorzaak oppompdruk manchet te laag) Als oplossing staat aangegeven: Pomp de manchet 30 mmHg lager op dan de vorige waarde.
  Mijn vraag: Die waarde wordt toch door de meter automatisch bepaald (tot maximaal 212 mmHg) Hoe kan ik het manchet dan lager oppompen?
  willie@familie-kah.nl Gesteld op 26-8-2012 om 22:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • aan;
   willie@familie-kah.nl

   ik heb dezelfde vraag betreffende EE - hoe kan ik dan het manchet dan lager oppompen ? willemvandort@gmail.comGeantwoord op 5-3-2013 om 18:34

   Waardeer dit antwoord (51)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Omron MX3 Plus - HEM-742-E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Omron MX3 Plus - HEM-742-E in de taal/talen: Espanõl als bijlage per email.

De handleiding is 0,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info