• Ik heb een set van 2 nokia 6310, waarvan er een vanaf 2002 in mijn auto gezeten heeft, kan ik deze ook los gebruiken buiten de auto??? Er zit een dual kaart in van KPN.
    Heb hem opgeladen, maar wanneer de aadapter eraf gaat, verdwijnen ook de streepjes van de stroom hoeveelheid. Wanneer de adapter er in blijft blijven de stroom streepjes staan. ddrik dan op het rode telefoontje om hem aan te zetten, maar er gebeurd niets.
    Hoe krijg de 6310i in werking???

    Gesteld op 28-6-2014 om 08:34 in forum Nokia 6310i Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info