• Hoe kan ik de fabrieksinstellingen terugzetten? dank u bij voorbaat

    Gesteld op 7-8-2012 om 12:43 in forum Nikon D7000 Misbruik melden
    • Pag. 151 van de gebruikshandleiding: op de camerabody komen twee knoppen voor met een groene stip, namelijk de lichtcorrectieknop naast de ontspanknop en de knop qual achterop de body linksonder.
      Beide knoppen tegelijkertijd meer dan twee seconden lang indrukken: het bedieningspaneel wordt uitegschakeld en de instellingen worden teruggezet. Geantwoord op 10-4-2013 om 14:39

      Waardeer dit antwoord (19) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info