• Geachte,
    Ik heb zo Ne Multi cooker aangekocht al een tijdje geleden maar er zit geen Nederlandse gebruiksaanwijzing en ook geen Nederlands recepten boekje bij ik wou eens horen of je mij dat zou kunnen opsturen naar mij want ik kan die cooker niet gebruiken nu wil je mij nog iets laten weten aub mijn mail adres is wuytackveronique@msn.com het zou wel handig zijn dat ik alles in het Nederlands zou hebben dan kan ik hem eindelijk gaan gebruiken ik hoop op een spoedige reactie van jullie.
    Vriendelijke groeten Veronique

    Gesteld op 30-3-2017 om 01:30 in forum NewCook Multi Cooker Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info