Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hie kan ik een newcook gebruiken, als ik geen Nederlandse boek krijg?? Gesteld op 23-2-2019 om 17:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik gebruik hem nu twee jaar zonder handleiding. Ik ga gewoon op het internet (of in daartoe geschikte kookboeken) op zoek naar gerechten voor de slowcooker. Na enig experimenteren krijg je het toestel in de vingers en lukt het behoorlijk goed om zowel snelle hapjes en maaltijden als de iets artistiekere gerechten uit je mouw te schudden. Zo is dit soort van toestellen (zowel de newcook als de Moa slowcooker en andere merken) uitmuntend geschikt voor stoofpotjes (o.a. ons Vlaams stoofvlees, in Nederland Vlaamse karbonade genoemd).
   Wie ervaring heeft met gietijzeren potten à la Le Creuset of Staub heeft hier een beentje voor.
   Maar bedenk, het is voor de nieuwe eigenaar ook veel ervaren, proberen (en soms mislukken)! Geantwoord op 23-2-2019 om 17:46

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Ik schreef de reactie (op de vraag "Hie kan ik een newcook gebruiken, als ik geen Nederlandse boek krijg??"
   Gesteld op 23-2-2019 om 17:37 in forum NewCook Robot 5L.
   Ik vind dat Gebruikershandeiding.com minstens toch de naam van de correspondent mocht vermelden.
   Leo vd Linden.Geantwoord op 23-2-2019 om 17:52

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Heeft iemand de Nederlandse handleiding voor de newcook multicooker? Gesteld op 10-12-2016 om 09:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zelf uren gezocht, niks gevonden. Zoek voor recepten op 'multicooker' aan- of vaneen.
   Maar eigenlijk niet moeilijk om zelf recepten aan te passen. Alleen frieten zijn ontgoocheling.
   Geantwoord op 11-12-2016 om 00:39

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw NewCook Robot 5L bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van NewCook Robot 5L in de taal/talen: Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info