• Ik moet hem herinstalleren omdat ik een ander modem hebt gekregen herkent de router niets meer. Hoe ga ik dat doen

    Gesteld op 13-2-2017 om 19:31 in forum Netgear WN3000RP Misbruik melden
    • Het is mij gelukt door...
      De extender eerst aan de zijkant te reseten naar factory instellingen. Als je dan in je netwerken zoekt vind je NETGEAR.EXT. Hiermee verbinding maken, dan een browser volledig opnieuw opstarten en wordt je automatisch geleid door wizard, de instructies volgen je eigen (nieuwe)netwerk kiezen. Wachtwoord invullen en voila. Succes. Mvg, Geantwoord op 22-2-2017 om 11:14

      Waardeer dit antwoord (42) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info