• De display geeft aan: handbediening. Ik kan echter de ingestelde temperatuur niet wijzigen.

  Gesteld op 21-12-2016 om 20:29 in forum Nefit Moduline 300 Misbruik melden
  • Je kan de temperatuur instellen door de grote ronden knop naar links (lager) rechtsom hoger te draaien.
   Werkt dit niet dan is hij stuk. Geantwoord op 21-12-2016 om 21:00

   Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden
  • Vandaag ook dit euvel gemeld. Tegenvraag was: Kan je met de knop andere instellingen verrichten? Ja dat kon. Is de klep open OF dicht. Open was mijn antwoord. Doe de klep dicht. EN....de temperatuur is weer handmatig in te stellen. Geantwoord op 2-10-2019 om 12:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info