• Ik heb code 6 op mijn Nefet Economy hoeverhelb ik dat

  Gesteld op 3-12-2016 om 19:33 in forum Nefit Economy HR Misbruik melden
  • Door een installateur te bellen, kan een hoop zijn. Kan vervuiling zijn, slechte afstelling van het gasblok maar kan ook een defect zijn aan bijv. Ionisatiepen of gloeiplug. Geantwoord op 13-12-2016 om 14:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Wat bij mij hielp, nav. het eerste antwoord "kan van alles zijn". Bijv. (afgekoelde) gloeiplug, omdat je een tijdje het gas eraf hebt gehad. Aanvulling op eerste antwoord. Eerst warm waterkraan volop open draaien. Vervolgens de ketelstekker voor een paar tellen uit het stopcontact halen en weer d'r in stoppen. Hierna een paar tellen op reset drukken. Niet te kort want dan krijg je foutcode 7(in dat geval reset langer indrukken). Als het goed gaat, toont de ketel dat'ie warm water produceert (controleren). Warm waterkraan dichtdraaien en je ketel toont weer code 0. Of dat de verwarming inschakelt. Geantwoord op 23-7-2017 om 17:50

   Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info