• mijn ketel is van 1996. Nefit ecomline hr classic
  wat is de gemiddelde gebruiksduur en zijn de huidige ketels misschien zuinger
  in gebruik

  Gesteld op 17-1-2013 om 10:58 in forum Nefit Ecomline HR Classic Misbruik melden
  • Volgens de cv-monteur van inhome loont de besparing van je gas niet met de aanschaf van een nieuwe hr-ketel, wij hebben een hr 30 met boiler uit 1997 en deze zijn erg goed en behoorlijk zuinig, zelfs voor deze tijd. Ga er zelf eens van uit dat een nieuwe 10% minder verbruikt, wat bespaar je en wat kost een nieuwe incl. montage??? Geantwoord op 8-3-2013 om 10:56

   Waardeer dit antwoord (19) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info