• kan de zenders niet goed vast houden van de L54 als de stekker eruit gehaald word ben alles kwijt
  wie weet hier op.
  alvast bedankt

  Gesteld op 23-6-2020 om 12:08 in forum NAD l54 Misbruik melden
  • Ik heb ook een L54; die hebben als algemene klacht dat t apparaat met een plotselinge Reset melding onbruikbaar wordt - dat is een ontwerpfout van NAD die met een shortcut onder de motorkap opgelost kan worden- daarna lijkt t geheugen dan niets vast meer vast te houden nadat de stekker eruit is geweest. Aangezien ik hem alleen als versterker heb gebruikt; had ik daar verder geen last van. Geantwoord op 23-6-2020 om 12:24

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info