562258
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
®
D 7050
Direct Digital Network Amplier
ENGLISHPORTUGUÊS FRANÇAISESPAÑOLITALIANODEUTSCHNEDERLANDSSVENSKAРУССКИЙ
Manual del Usuario
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

NAD-D7050

Zoeken resetten

 • Mijn NAD van 2016 schakelt de laatste tijd na een minuut automatisch uit. Ik hoor het relais klikken en moet dan opnieuw opstarten. Iemand die me een suggestie voor een oplossing kan bieden?
  Gesteld op 1-1-2019 om 11:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Schakelt na 0 tot 10 minuten steeds weer uit. Reset e.d. helpen niet. Wn dat van een zogenaamd kwaliteitsproduct? Geantwoord op 5-10-2019 om 19:06

   Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden
  • Hebben jullie hier al een antwoord op?
   Ik handig probleem ook dat de NAD C268 na ongeveer 10 minuten vanzelf op stand-by springt terwijl de muziek nog draait. Geantwoord op 23-1-2022 om 11:52

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Zojuist bij de NAD versterker van oma, 1 van de speakerkabels los gehaald. Volgens de audio expert gaf aan dat het uitschakelen een beveiliging is. Wanneer er kortsluiting ontstaat bijv.
   Het kan ook in de speakers zelf zitten. Een korte test bleek dat bij oma 1 van haar kabels kapot was. Overigens niet aan de buitenkant te zien. Geantwoord op 9-4-2022 om 18:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw NAD D7050 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van NAD D7050 in de taal/talen: Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 4,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van NAD D7050

NAD D7050 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 20 pagina's

NAD D7050 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 16 pagina's

NAD D7050 Installatiehandleiding - English - 2 pagina's

NAD D7050 Gebruiksaanwijzing - English - 16 pagina's

NAD D7050 Gebruiksaanwijzing - Français - 16 pagina's

NAD D7050 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 16 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info