• onder welke noemer(waar)???? moet ik dit intypen..want ik snap er niet veel van ik heb nooit een tablet gehad vergeef mijn onwetend heid.

    Gesteld op 18-5-2014 om 20:49 in forum Mpman MID77C Misbruik melden
    • je gaat naar instellingen op je apparaat die klik je aan daar staat rechtsboven in
      netwerk toevoegen je moet dan je nummer invullen die staat onder je router en je provider tele 2 ik hoop je hier mee geholpen te hebben verder gaat mijn kennis ook niet veel sucses en geduld moet je hebben afz tini den besten Geantwoord op 20-5-2014 om 20:57

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info