• Beste, ik brn mantelzorger voor mijn oom van bijna 80 met parkinson. Hij heeft een moto g6 plus.. Wanneer er een sms binnenkomt blijft de melding maar heel kort op het scherm staan. Ik heb bij instellingen gekeken maar daar zie ik niet hoe ik het kan aanpassen. Hebben jullie nog tips.? Vr gr roos

    Gesteld op 8-4-2021 om 20:22 in forum Motorola Moto G6 Plus - XT1926-2 Misbruik melden
    • Kijk eens even verder of zoek het op in je telefoon want waarschijnlijk staat er ergens een app die heet berichten en staat het daar in. Tenminste zo was het op mijn telefoon. Ik gebruik nu inmiddels een andere. Geantwoord op 8-4-2021 om 20:54

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info