Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/70
Pagina verder
MeerMenu
Volgende
Terug
Verbinden en overdragen
Notitie: WPA2 wordt aanbevolen door IEEE.
Hotspot-frequentieband: als u interferentie ervaart
nadat uw hotspot een tijdje actief is geweest, kunt u
andere kanalen uitproberen.
Wachtwoord: maak een wachtwoord dat bestaat uit
minimaal acht tekens.
2 Raak Opslaan aan als de instellingen voltooid zijn.
Als uw Wi-Fi-hotspot actief is, kunnen andere apparaten met
Wi-Fi verbinding maken door de SSID van uw hotspot in te
voeren, een type Beveiliging te selecteren en het juiste
Wachtwoord in te voeren.
Wi-Fi-modi
Als u meer technische info wilt: uw telefoon biedt
ondersteuning voor de volgende Wi-Fi-modi: 802.11a, b, g, n.
USB-kabels
Notitie: auteursrecht: heeft u het recht? Volg altijd de regels.
ZieAuteursrechten op materialen”.
Als u muziek, foto's, video's, documenten of andere bestanden
van uw computer wilt laden, sluit u uw telefoon met een
USB-kabel op uw computer aan. Om het type USB-verbinding
te wijzigen, raakt u Apps > Instellingen > Opslagruimte
>Menu >USB-computerverbinding aan.
Voor Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista en
Windows 7: ga op uw computer naar Start en selecteer
vervolgens Windows Verkenner in de lijst met programma's.
In Windows Verkenner wordt uw telefoon weergegeven als
een aangesloten station (apparaat voor massaopslag). U
kunt bestanden naar dit station slepen en neerzetten. Het
station kan ook worden weergegeven als een MTP- of
PTP-apparaat waarmee u Windows Media Player kunt
gebruiken om bestanden over te zetten. Bezoek
www.motorola.com/mymotog
voor meer instructies of
stuurprogrammabestanden.
Voor Apple™ Macintosh™: gebruik Android File Transfer,
dat beschikbaar is op
www.android.com/filetransfer
.
USB-verbinding
Notitie: De eerste keer dat u een USB-verbinding gebruikt,
geeft uw computer mogelijk de melding dat er
stuurprogramma's worden geïnstalleerd. Volg de instructies op
het scherm om de installatie te voltooien. Dit kan een paar
minuten duren.
1 Geef het startscherm op de telefoon weer. Sluit een
micro-USB-datakabel van Motorola aan op de
micro-USB-poort van de telefoon en een USB-poort van de
computer. Op de statusbalk van de telefoon wordt nu
weergegeven.
Notitie: Sluit de telefoon aan op een snelle USB-poort. Deze
bevinden zich vaak op de computer zelf. Om het type
USB-verbinding te wijzigen, raakt u Apps >
Instellingen > Opslagruimte >Menu
> USB-computerverbinding > Massaopslag aan.
2 Sleep bestanden van en naar de mappen op de smartphone
en de computer. Gebruik als u klaar bent de functie
Verbinden en overdragen
Introductie: verbinding en
bestandsoverdracht
Draadloze Bluetooth®
Wi-Fi-netwerken
USB-kabels
Uw gegevensverbinding delen
Gegevensgebruik
Uw cloud
Telefoon en tablet
Virtual Private Networks (VPN)
Mobiel netwerk
Vliegmodus
53

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik vind het HEEL apart dat sinds ik deze Moto G62 heb, met geen mógelijkheid bestanden kan benaderen via usb naar pc. Het bolletje "bestandsoverdracht" in het menu "usb gebruiken voor" blijft grijs.
  Tethering lukt me wel, bestandsoverdracht: nope. Onmogelijk.
  Ik heb hiervóór 3 verschillende Motorola's gehad en daarbij was het geen enkel probleem. Neem ik een andere telefoon en probeer ik hetzelfde: geen probleem. Werkt.
  Probeer ik het met de Moto van mijn vriendin (ze heeft ook een G62) zelfde probleem.
  Dus het ligt niet aan de pc of de kabel(s) die ik gebruik.
  Probleem zit hem in dit type telefoon.
  Waarom? Shoot me. Gesteld op 25-1-2023 om 22:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Graag Nederlandstalige instellingen voor nieuw toestel Gesteld op 24-1-2023 om 12:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er komt groene kader rond mijn apps en spraakondersteuning staat aan. Er is ook een slot en telenet op mijn scherm. Wat doen om te ontgrendelen en weer in apps te kunnen? Gesteld op 26-12-2022 om 19:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de licchtrig van mijn moterollo 1010 blijft knipperen Gesteld op 6-12-2022 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er komt groene kader rond mijn apps en spraakondersteuning staat aan. Er is ook een slot en telenet op mijn scherm. Wat doen om te ontgrendelen en weer in apps te kunnen?
  Gesteld op 30-10-2022 om 14:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Van de 1 op de andere dag is mijn telefoon ineens binnen een dag leeg. Niks onnodigs aan, zoald Bluetooth of locatie, apps sluit ik ook altijd meteen af. Ook geen video's kijken o.i.d. en stream ook niks. Is de batterij ter ziele? Gesteld op 18-10-2022 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ben mantelzorger. Op de gsm motorola is bij deze hr. Het toetsenbord verdwenen. Mijnheer heeft Parkinson.
  Aub help hoe ik dit weer terug op de gsm krijg Gesteld op 17-10-2022 om 10:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik bel met mijn Motorola komt op de luidspreker gesprek delen wat moet ik doen dat ik alleen kan luisteren Gesteld op 26-9-2022 om 16:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Motorola Moto G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Motorola Moto G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Motorola Moto G

Motorola Moto G Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 74 pagina's

Motorola Moto G Gebruiksaanwijzing - English - 64 pagina's

Motorola Moto G Gebruiksaanwijzing - Français - 72 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info