• Ik vind het HEEL apart dat sinds ik deze Moto G62 heb, met geen mógelijkheid bestanden kan benaderen via usb naar pc. Het bolletje "bestandsoverdracht" in het menu "usb gebruiken voor" blijft grijs.
  Tethering lukt me wel, bestandsoverdracht: nope. Onmogelijk.
  Ik heb hiervóór 3 verschillende Motorola's gehad en daarbij was het geen enkel probleem. Neem ik een andere telefoon en probeer ik hetzelfde: geen probleem. Werkt.
  Probeer ik het met de Moto van mijn vriendin (ze heeft ook een G62) zelfde probleem.
  Dus het ligt niet aan de pc of de kabel(s) die ik gebruik.
  Probleem zit hem in dit type telefoon.
  Waarom? Shoot me.

  Gesteld op 25-1-2023 om 22:18 in forum Motorola Moto G Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info