• beste
  wij hebben een Morco FEB-24 ED SUPERCOMPACT in onze stacaravan in Zonhoven.We hebben al warm water en verwarming gehad, maar nu brand het rode lichtje van de gas, dus hij heeft (waarschijnlijk ??) problemen met de gas-aanvoer. Hebben al een nieuwe gasfles aangehangen,maar nog steeds geen warm water en verwarming.
  Wat kunnen wij doen of kent u iemand in de omgeving van Zonhoven die met deze toestellen bekend is.
  Bij voorbaat dank!!
  Rob

  Gesteld op 12-4-2018 om 17:09 in forum Morco FEB-24ED SUPERCOMPACT Misbruik melden
  • Er zijn twee temperatuurknoppen, links is temp warm water. Helemaal naar links draaien. Apparaat gaat uit
   Daana weer naar rechts draaien, apparaat gaat weer aan. Dit is een soort van resetten. Moest het ook een paar keer doen. Apparaar "boerde" een paar keer, lucht in de leiding??? Maar gaat nu weer goed.Succes Geantwoord op 12-4-2018 om 22:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info