• Hoe bepaal ik de voorverwarmtijd? En kun je bakpapiet in de vaste bak leggen?

  Gesteld op 23-12-2020 om 14:31 in forum Montana Air Fryer Misbruik melden
  • Er zit geen voorverwarmfunctie op, omdat dat weinig voordelen heeft en veel mensen niet begrijpen hoe ze dan kunnen zien of hij al voorverwarmd is, zoals bij de Philips modellen, omdat je dat niet kunt zien aan de lampjes of zo.

   Wil je toch voorverwarmen, zet dan gewoon 3 minuten de airfryer aan op de gewenste temperatuur.

   In de onderste bak kun je bakpapier leggen, als je er maar genoeg gewicht op legt, zodat het niet tegen het verwarmingselement geblazen kan worden. Maar ik zou niet op die manier bakken want dan kan de hete lucht lang niet zo goed onder of tussen je friet etc komen dan wanneer het in het mandje ligt.

   Sowieso is bakpapier behandeld met PFAS en dat wil je niet in je eten hebben..

   Dat PFAS staat niet op de verpakking van het bakpapier omdat dat niet verplicht is. En het is niet verplicht omdat niet officieel vastgesteld is dat het schadelijk is. En dat is weer omdat er niet voldoende onderzoek naar gedaan is. Kortom omdat niemand voor zo'n duur onderzoek op wil draaien, mogen fabrikanten overal PFAS op spuiten, zelfs zonder het te vermelden. Geantwoord op 11-2-2021 om 16:51

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info