• De bak waar je het eten in doet zit er niet goed in ik krijg de bak er niet meer uit

    Gesteld op 11-5-2017 om 17:16 in forum Montana Air Fryer Misbruik melden
    • Heb ik ook! Krijg die bak er maar moeilijk in. Heb dit ding nog niet gebruikt maar zie het al voor me, bak er uit gehaald of de boel gaar is, bij niet gaar er weer in en laten garen. Moet ik met mijn vingers de bak naar binnen duwen, want met de handgreep lukt niet! Ook al kan de bak er maar op 1 manier in, het gevoel dat het scheef zit! Balennnnnn En dan de summiere beschrijving en wat met die rekjes te doen? Zit 1 bij met haakjes, maar past nergens op of onder!!!
      Geantwoord op 7-10-2018 om 12:43

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info