• Ik heb onlangs een mio 305 aangeschaft. Bij het navigeren duidt hij steeds het noorden aan. Ik zou echter de richting willen zien waar ik fiets. In de handleiding zegt men dat je kan kiezen -kaarten- noorden/track- maar die keuze heb ik niet. Alleen noorden die ik kan aanvinken of niet. Is dit de oplossing, het noorden niet aanvinken?
  alvast bedankt voor een antwoord.
  Dominique

  Gesteld op 18-8-2014 om 16:15 in forum Mio Fietscomputer Misbruik melden
  • Wanner je 30 seconden lang hard genoeg op het noorden icoon drukt verschijnt het menu om dit te veranderen. Druk dan op het zuiden en kan je deze naar willekeur aanpassen
   Geantwoord op 13-11-2014 om 20:36

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info