Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/128
Pagina verder
Moov M300/M400-Series
Gebruikerhandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een mio moov415 ik wil hem updaten hoe doe ik dat Gesteld op 26-9-2017 om 21:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn mio geeft telkens een "ping" geluid. Ik heb tot nu toe niet constateren wat de oorzaak is van dit geluid. Ik heb de Mio een tijdje niet nodig gehad echter gisteren gebruikten we hem weer en toen viel mij op waarom ik het de laatste keer zo "irritant" vond : dat "PING" geluid, te pas en te onpas. Help a.u.b. Gesteld op 12-6-2016 om 13:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Toevallig stuitte ik op dit forum omdat ik mijn mio wegens verkoop aan het resetten ben.
   Uw vraag heeft waarschijnlijk te maken met de ingestelde snelheidsoverschrijding.
   Selecteer 'routeopties' , druk hierop en druk door tot je op pagina 4 van 5 bent. Hier kan je kiezen bij welke snelheid je mio moet gaan pingelen. Geantwoord op 26-6-2016 om 10:22

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
  • Ik had al zo'n vermoeden dat het zou kunnen gaan om een ingesteld max. snelheid. Ik heb het echter nog niet uitgeprobeerd.
   Hartelijk bedankt.Geantwoord op 26-6-2016 om 10:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • waar kan ik de handleiding downloaden van mio M415 Gesteld op 29-4-2015 om 11:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • graag zou ik willen weten hoe ik reeds ingestelde routes kan verwijderen . Tot nu toe worden steeds de routes herhaald en heb ik alles geprobeerd om die te verwijderen . bedankt op voorbaat . Gesteld op 25-8-2013 om 18:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Selecteer uw route in de lijst favorieten, dan verschijnt ie. Druk vervolgens op verwijder. Dit kunt u herhalen tot al uw routes weg zijn. U kunt ook 'opgeslagen info' indrukken en dan uit vier mogelijkheden kiezen. Geantwoord op 26-6-2016 om 10:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Mio Moov M 415 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Mio Moov M 415 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 14,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Mio Moov M 415

Mio Moov M 415 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 70 pagina's

Mio Moov M 415 Gebruiksaanwijzing - English - 126 pagina's

Mio Moov M 415 Gebruiksaanwijzing - Français - 128 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info