• geprobeerd een roeter er op te zetten van hamburg rotterdam ging niet

  Gesteld op 11-6-2019 om 20:03 in forum Mio Cyclo 200 Misbruik melden
  • Als je het begin en eindpunt aangeeft wordt het een rechte lijn op de kaart.
   Vergroot de kaart en geef meer tussenpunten aan dan wordt het een route welke je naar eigen inzicht kunt maken en rijden. Dit doe je als volgt : ga op de rode lijn staan en sleep deze naar de gewenste weg. Even wat werk maar ook leuk om te bepalen waar je langs wilt . Vroeger moest het op de landkaart ,nu op het scherm. Geantwoord op 12-6-2019 om 08:45

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden
  • Je kan natuurlijk ook een route zelf samenstellen via CycloAgent m.b.v. de kaart en die dan downloaden op je MC200. Geantwoord op 12-6-2019 om 23:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info