• heb een cycli mio 305,werkte niet naar behoren heb de info gevolgd op de site mac procedure.die was;
  Mac procedure:

  Sluit uw Cyclo apparaat aan op uw PC en selecteer 'Verbinden met PC' op het scherm van de Cyclo. Om een back-up van al uw opnames te maken, ga naar Mio_Data en kopieer de gehele Dodge map en de sub mappen van de Mio_data schijf naar de PC.

  Start het Schijfhulpprogramma via: Ga > Hulpprogramma’s en open de Schijfhulpprogramma App in het pop up venster. Ga naar Mio_data aan de linkerkant van het Schijfhulpprogramma. Van de tabs aan de bovenkant selecteer [Wissen]. In de formatteer keuzelijst selecteer MS_DOS_FAT. Zorg ervoor dat de naam in de Naam keuzelijst Mio_data is. Selecteer Wissen in het pop-up venster. U kunt nu het toestel loskoppelen.

  nu werkt degen niet meer ,enkel startpagina en kan ik het toestel niet zien in de Finder of in de cycloagent.
  iemand een oplossing?
  robbie

  Gesteld op 21-3-2021 om 19:35 in forum Mio 305 HC Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info