• hoe kan ik resetten

  Gesteld op 24-12-2012 om 12:45 in forum Miele v 5845 wps Misbruik melden
  • Reset van het wasprogramma naar de originele fabrieksinstellingen:
   1] Sluit de deur en schakel de Netspanning uit.
   2] Hou de Startknop ingedrukt bij het inschakelen van de netspanning.
   3] Startknop nu snel 5x loslaten en weer indrukken.
   4] Bij 5e keer Startknop ingedrukt houden totdat Startlampje snel knippert, dan loslaten.
   5] Kies Programmeerfunctie door even te drukken op de Zoemerknop. Zoemerlampje knippert nu hierna eenmaal kort in een cyclus.
   6] Druk even op startknop en zie dat in het displayvenster P0 op P1 gezet wordt.
   7] Schakel nu de netspanning uit.
   8] Schakel de netspanning weer aan en zie dat het was apparaat zich weer normaal gedraagt.
   Helpt dit niet, dan is het tijd voor de service monteur €48 incl. voorrijkosten bij 20min. werk. (navragen) Geantwoord op 25-4-2014 om 21:16

   Waardeer dit antwoord (12) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info