• De droger maakt een piepend / schrapend geluid. Hoe krijg ik op zijn minst de droger gedemonteerd om te kijken of er misschien een lager zwaar loopt of afgebroken is?

  Moet ik de achterkant open maken?

  Gesteld op 17-3-2014 om 10:53 in forum Miele t 675 c Misbruik melden
  • de pieppen is ATT dat de was klaar of droog is.... je kunt die knop zoemer aan of uit zetten

   als die lamptje uit ...de pieppen gaat uit
   als die lamptje branden ... en die pieppen weer aan

   Moet ik de achterkant open maken ? dat is niet nodig Geantwoord op 6-10-2014 om 21:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info