Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing
Combimagnetron
SuperVision
H 4082 BM
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.
M
M.-Nr. 06 942 660
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • bij aansluitin van boven element vonk overslag bij gebruik van magnetron Gesteld op 10-9-2019 om 16:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na gebruik blijft de cool down ventilator in bedrijf.
  deze ventilator stopt niet, blijft continu draaien. Gesteld op 13-8-2019 om 13:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De ruit van de ovendeur(H4082BM type 6004) is vanbinnen vuil. Hoe kan ik die reinigen? Gesteld op 11-8-2018 om 12:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er loopt een druppelpad tussen de glasplaten van het deurtje. Ik wil dat graag schoonmaken. Hoe krijg ik het deurtje uit elkaar? Gesteld op 22-5-2012 om 17:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het was even zoeken.

   Draai de schroeven los waarmee de magnetron/oven in de kast gemonteerd zit. Schuif de magnetron/oven iets naar voren. Onder de deur aan de linker- en rechterkant kunnen nu twee boutjes (Torx 20) losgeschroefd worden die beugels vasthouden die de glasplaat aan de onderkant vasthouden.
   De deur gedeeltelijk openzetten en nu dienen twee palletjes aan de bovenkant van de deur net naast de vergrendeling van de deur ingedrukt te worden met een platte schroevendraaier. Vervolgens komt de deur los. Aan te raden is dit met twee personen te doen. Voor een flimpje van de palletjes aan de bovenkant zie: Klik op deze LINK.

   Succes met de schoonmaak.

   Geantwoord op 24-4-2020 om 12:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele H 4082 BM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele H 4082 BM in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info