• Er loopt een druppelpad tussen de glasplaten van het deurtje. Ik wil dat graag schoonmaken. Hoe krijg ik het deurtje uit elkaar?

  Gesteld op 22-5-2012 om 17:59 in forum Miele H 4082 BM Misbruik melden
  • Het was even zoeken.

   Draai de schroeven los waarmee de magnetron/oven in de kast gemonteerd zit. Schuif de magnetron/oven iets naar voren. Onder de deur aan de linker- en rechterkant kunnen nu twee boutjes (Torx 20) losgeschroefd worden die beugels vasthouden die de glasplaat aan de onderkant vasthouden.
   De deur gedeeltelijk openzetten en nu dienen twee palletjes aan de bovenkant van de deur net naast de vergrendeling van de deur ingedrukt te worden met een platte schroevendraaier. Vervolgens komt de deur los. Aan te raden is dit met twee personen te doen. Voor een flimpje van de palletjes aan de bovenkant zie: Klik op deze LINK.

   Succes met de schoonmaak.

   Geantwoord op 24-4-2020 om 12:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info