• Na herhaaldelijk ‘reinig filtersysteem’ uitgevoerd te hebben, wil het filtersysteem nu niet meer in de machine. Wat kan ik doen?

  Gesteld op 22-10-2019 om 17:10 in forum Miele CVA 6805 Misbruik melden
  • Het filtersysteem goed in de nul positie zetten waarbij het handvat geblokkeerd is. Anders even uitzetten en bij opstarten zal hij zijn aandrijving herstellen. Soms zit er teveel koffieprut achter waardoor hij niet teruggeplaatst kan worden. Geantwoord op 29-2-2020 om 19:55

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Te veel koffieprut, dat was inderdaad ook de oorzaak van het ‘reinig het filtersysteem’ probleem bij mijn koffieautomaat. De prut is pas te zien als de automaat ontmanteld wordt. Dus in principe moet dit jaarlijks schoongemaakt worden door een specialist. Geantwoord op 29-2-2020 om 20:34

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info