• Ik heb een storing. Het apparaat stond aan met een reinigingsactie toen de stoppen doorsloegen (door kortsluiting van ander apparaat). Na opnieuw opstarten van apparaat geeft de display wel de tijd etc. aan maar als de aan/uit knop wordt ingedrukt, verschijnt er één lijn op het scherm en schakelt hij niet in.
  weet iemand de oplossing? Het scherm werkt in de beginstand dus wel.

  Gesteld op 24-10-2015 om 14:23 in forum Miele CVA 4080 Misbruik melden
  • Goedemorgen,
   Ik ken het fenomeen en kan het beide voor u verhelpen. Mail mij anders even direct op Info@flevotronica.nl
   Vrgr, Frans Nonnekes Geantwoord op 17-5-2016 om 10:44

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info