• hoe reset ik mijn miele cva 4080?
    Hij blijft in het ontkalkingsprogramma hangen op 10 minuten en de zekering slaat dan door.

    Gesteld op 14-10-2012 om 15:44 in forum Miele CVA 4080 Misbruik melden
    • Heb ik ook. Bij ons lekt er water op een electrich component waardoor er kortsluiting ontstaat. Laat deze week een monteur komen omdat na het onderbreken van het ontkalken hij in storing gaat omdat de pomp of het verwarmings element blijft draaien. Geantwoord op 27-11-2012 om 09:31

      Waardeer dit antwoord (68) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info