• De achterkant waar je de oplader functie zit
    Dat plaatje zit los hoe maak ik dat dicht hij blijft open gaan??

    Gesteld op 12-8-2019 om 19:06 in forum Michael Kors Horloge Misbruik melden
    • Ik had dat zelfde probleem, mijn achterkant was ook los. Heb hem toen teruggebracht naar Hudson en Bay daar stond de dame van Fossil (daar komen de MK horloges vandaan) en die vertelde dat het een productie fout was, en ik mocht een nieuwe uitzoeken. Het probleem is dus bekend. Het schijnt te komen doordat de oplader die in je telefoonstekker het stopcontact ingaat te hoog is voor je telefoon en dat daardoor de onderkant van je telefoon ook heet wordt. Moet nu kijken of ik hem op een betere manier kan opladen Geantwoord op 31-8-2019 om 15:26

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info